ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ ฟูตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ดร. พรพรรณ เป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักของศิษย์ และทุ่มเทกับการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
{{เกิดปี|2492}}
 
[[หมวดหมู่:ผู้ช่วยศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:ภูมิสถาปนิก]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
{{เกิดปี|2492}}
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ม.]]
{{โครงชีวประวัติ}}
ผู้ใช้นิรนาม