ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| บูรพา || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] || [[นิธิ สมุทรโคจร]] || [[เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์]]
|-
| สาวิตรี || [[อุทุมพร ศิลาพันธ์]] || [[คลาวเดีย จักรพันธุ์]] || ภาวิตภวิตา บุญทรัพย์
|-
| ตะวันฉาย || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] || [[บัณฑิต สาวแก้ว]] || แกล้วกล้า ธนาวุฒิวร
|-
| จิตดี || [[ชลิต เฟื่องอารมย์]] || [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]] || [[สุรวุฑ ไหมกัน]]
110

การแก้ไข