ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าจันทรภาณุ"

For fill
(For full data)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(For fill)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ระยะเวลาครองราชย์ = 23 ปี
| รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช]]
| รัชกาลถัดมาม| พระราชบิดา = ไม่ปรากฏ
| พระราชบิดา = ไม่ปรากฏ
| พระราชมารดา = ไม่ปรากฏ
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
| พระราชโอรส/ธิดา = เชื้อสายสกุล "เขตพิบูลชัย" ในปัจจุบันสืบทอดสายสกุลมาจากพระเจ้าจันทรภาณุ ปัจจุบันตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดตรัง และเป็นสายสกุลสุดท้ายแห่งราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม