ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ป"

* ป.ท.ท. - [[โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* ป.ท.พ. - [[โรงเรียนปากท่อพิทยาคม]] [[จังหวัดราชบุรี]]
 
* ป.ธ.
** [[โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ]] [[จังหวัดลำปาง]]
* ป.บ.ว. - [[โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา]] [[จังหวัดสุรินทร์]]
* ป.ป.ภ. - [[โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* ป.ป.
** [[โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ]] [[จังหวัดราชบุรี]]
 
* ป.พ.
** [[โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม]] [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
138

การแก้ไข