ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]]ที่เปิดสอนวิชา[[เศรษฐศาสตร์]] ได้แก่
{{บน}}
* [[[http://econ.kku.ac.th คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม