ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โค่นมังกร"

| เฮียตง || [[อำนาจ อนุรักษ์]]
|-
| ลูกน้องเฮียม๊อที่ดูแลเฮียเก๋า || [[วิฑูรย์ณรัฐ ลิ่วลักษณ์พัฒนาพงศ์ชัย]]
|-
| ลูกน้องเฮียม๊อที่ดูแลเฮียเก๋า || [[วิบูลย์วิฑูรย์ ลิ่วลักษณ์]]
|-
| สุนีย์ ||
|-
| จำนงค์ ||
|-
| นายยักษ์ || [[ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม