ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุบไล ข่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| successor = [[เตมูร์ ข่าน]]
| heir = [[Jingim]]
| queenempress = [[จักรพรรดินีชาบี|พระนางชาบิ]]
| spouses = [[พระมเหสีเตกูลัน]]
| spouse1 = Nambui
ผู้ใช้นิรนาม