ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด"

| วิชชุดา || [[ปนัดดา โกมารทัต]] || [[ศศิธร ปิยะกาญจน์]] || [[ชนิกา สุจริตกุล]] || [[ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์]]
|-
| จินต์ แก้วสว่าง || [[ภาคภูมิ สายสุดใจ]] || [[ธงชัย ประสงค์สันติ]] || [[วรวุฒิ นิยมทรัพย์]] || [[สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล]]
|-
| บุญล้ำ || [[อัญชลี ไชยศิริ]] || [[อัญชลี ไชยศิริ]] || [[ชุดาภา จันทเขตต์]] || [[กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์]]
|-
| วิล || || || ปีเตอร์ อเกสสัน || [[ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ]]
|-
| สตีฟ || || || ||
|-
| บุญโต พรหมรังสี || || || || [[ศิระ แพทย์รัตน์]]
|-
| เจิม พรหมรังสี || || || ||
|-
| สมชาย || || || || [[ทวีศักดิ์ สหะเดช]]
| ยศ || || || || [[ปิติพร รอดบุญมี]]
|-
| ชาตรี || || || || [[เอก ธณากร]]
|-
| ภรรยาของชาตรี || || || ||
|-
| มนตรี || || || || [[ณัฐวุฒิ พละภิญโญ]]
| แวว || || || [[รุษยา เกิดฉาย]] (นักแสดงหลัก) || [[อณัญญา สินวัชระ]]
|-
| พินดา แก้วสว่าง (จี๊ด) || || || || [[ชนัญญา แสนเดช]]
|-
| วรรณา || || || || [[ธัญญธร เกตุเลขา]]
| บุญโต || || || || [[สิงหล คงไทย]]
|-
| นายหน้าค้าประเวณี || || || || [[ชลมารค ธ.เชียงทอง]]
|-
| ป๋อง || || || ||
|-
| เพื่อนของบุญรอด || || || ||
|-
| กิ้มจ้อ (เจ้าหนี้นอกระบบและภรรยาเถ้าแก่โรงสีข้าว) || || || ||
|-
| นางหวี || || || ||
|-
| โรเบิร์ด แอรี || || || ||
|-
| ชาติชาย || || || ||
|-
| ท่านรัฐมนตรี || || || ||
|-
| ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ || || || ||
|-
| รัตน์ || || || ||
|-
| ดำ (ลูกชายของบุญล้ำ) || || || ||
|-
| || || || ||
|-
 
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม