ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโมสรฟุตบอลสายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=Thailand|pos=GK|name=เทพพิทักษ์ พันเพ็ชร (U19)}}
{{Fs player|no=4|nat=Thailand|pos=DF|name=นพรัตน์ มาตรทะเล}}
{{Fs player|no=5|nat=Thailand|pos=DF|name=จิรยุทธ บุญก่อเกื้อ}}
{{Fs player|no=6|nat=Thailand|pos=MFFW|name=จิรพงศ์ บุญอิ่ม}}
{{Fs player|no=78|nat=Thailand|pos=MFFW|name=วิเชียรกิตติเดช ระย้าย้อยแทบทาม}}
{{Fs player|no=8|nat=Thailand|pos=MF|name=กิตติเดช แทบทาม}}
{{Fs player|no=9|nat=Côte d'Ivoire|pos=FW|name=Coulibaly Bangaly}}
{{Fs player|no=10|nat=Thailand|pos=MF|name=ยุทธพิชัย สมณะช้างเผือก}}
{{Fs player|no=11|nat=Thailand|pos=MF|name=บริพัฒน์ ไวกูณอณุชิต}}
{{Fs player|no=12|nat=Thailand|pos=MF|name=ณัฐพล ขุ่มด้วง}}
{{Fs player|no=13|nat=Thailand|pos=FW|name=เจนณรงค์ โปร่งสันเทียะ}}
{{Fs player|no=14|nat=Thailand|pos=DF|name=ศรายุทธ ประเสริฐ (U19)}}
{{Fs player|no=16|nat=Thailand|pos=DF|name=พรทิพย์ เชื้อคำฮด}}
{{Fs player|no=17|nat=Thailand|pos=MF|name=ปัญญา แซ่ผ่าน}}
{{Fs player|no=19|nat=Thailand|pos=FW|name=สิทธิพงษ์ บุดดาวงศ์}}
{{Fs player|no=20|nat=Thailand|pos=DF|name=พิพัฒน์ ณีวงศ์}}
{{Fs player|no=21|nat=Thailand|pos=DF|name=กฤษฎา เปรียบสม (U19)}}
{{Fs player|no=23|nat=Thailand|pos=DF|name=พัฒศกร โคกกรวด (U19)}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=22|nat=Thailand|pos=DF|name=พงศธร วงษ์รัตน์}}
{{Fs player|no=23|nat=Thailand|pos=DF|name=พัฒศกร โคกกรวด (U19)}}
{{Fs player|no=24|nat=Côte d'Ivoire|pos=DF|name=M'Boa Serge William Viera}}
{{Fs player|no=25|nat=Thailand|pos=MF|name=ปฐวี ปิ่นประดับ (U19)}}
{{Fs player|no=26|nat=Thailand|pos=MF|name=ประสงค์ สายหยุด}}
{{Fs player|no=27|nat=Thailand|pos=DF|name=ชาญชัย ยลสุข}}
{{Fs player|no=28|nat=Thailand|pos=FW|name=ณัฐวัชร์ สวัสดี}}
{{Fs player|no=29|nat=Côte d'Ivoire|pos=MFFW|name=Coulibaly Mohamed Kader}}
{{Fs player|no=31|nat=Thailand|pos=MF|name=สมชาย ดีประวัติ}}
{{Fs player|no=32|nat=Thailand|pos=FW|name=ปิยะ เครือวัลย์}}
{{Fs player|no=33|nat=Thailand|pos=DF|name=วีระพร ดวงเอ็นอาจ|other=[[กัปตัน (ฟุตบอล)|กัปตันทีม]]}}
{{Fs player|no=34|nat=Thailand|pos=DF|name=กฤษดา ผินสันเทียะ}}
{{Fs player|no=37|nat=Tanzania|pos=MF|name=Jamal Khamish Mroki}}
{{Fs player|no=38|nat=Thailand|pos=MF|name=กฤษณะ จำปาเรือง}}
{{Fs player|no=39|nat=Thailand|pos=GK|name=จิรภัทร กามนต์}}
{{Fs player|no=40|nat=Ghana|pos=FW|name=Joe Godson Cheetham}}
{{Fs end}}
 
ผู้เล่นที่ย้ายออกในเลกที่ 2
{{Fs start}}
{{Fs player|no=267|nat=Thailand|pos=MF|name=ประสงค์วิเชียร สายหยุดระย้าย้อย}}
{{Fs player|no=9|nat=Côte d'Ivoire|pos=FW|name=Coulibaly Bangaly}}
{{Fs player|no=10|nat=Thailand|pos=MF|name=ยุทธพิชัย สมณะช้างเผือก}}
{{Fs player|no=11|nat=Thailand|pos=MF|name=บริพัฒน์ ไวกูณอณุชิต}}
{{Fs player|no=13|nat=Thailand|pos=FW|name=เจนณรงค์ โปร่งสันเทียะ}}
{{Fs player|no=14|nat=Thailand|pos=DF|name=ศรายุทธ ประเสริฐ (U19)}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=19|nat=Thailand|pos=FW|name=สิทธิพงษ์ บุดดาวงศ์}}
{{Fs player|no=22|nat=Thailand|pos=DF|name=พงศธร วงษ์รัตน์}}
{{Fs player|no=25|nat=Thailand|pos=MF|name=ปฐวี ปิ่นประดับ (U19)}}
{{Fs player|no=826|nat=Thailand|pos=MF|name=กิตติเดชประสงค์ แทบทามสายหยุด}}
{{Fs player|no=31|nat=Thailand|pos=MF|name=สมชาย ดีประวัติ}}
{{Fs player|no=38|nat=Thailand|pos=MF|name=กฤษณะ จำปาเรือง}}
{{Fs end}}
 
|-
|}
 
 
== ตารางคะแนน ==
148

การแก้ไข