ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Navbox |stripe
| titlestyle = background: #228B22; color:#fefefe;
| rowstyle = width:100px;text-align:center;
| belowstyle = background:#e9e9eb228B22; color:#fefefe;
| groupstyle = background:#228B22; color:#fefefe;
| state = {{{1|autocollapse}}}
| name = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| image =
| title = หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์}}
| group1 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|วิทยาเขตบางเขน}}]]
| list1 = [[คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตร]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมง]] • [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|มนุษยศาสตร์]] • [[คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วนศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สังคมศาสตร์]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สิ่งแวดล้อม]] • [[คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อุตสาหกรรมเกษตร]] • [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เทคนิคการสัตวแพทย์]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| บัณฑิตวิทยาลัย ]]
 
| group2 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|{{color|white|วิทยาเขตกำแพงแสน}}]]
| list2 = [[คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตร กำแพงแสน]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน]] • [[คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์การกีฬา]] • [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมง]]
| group3 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา|{{color|white|วิทยาเขตศรีราชา}}]]
| list3 = [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาการจัดการ ]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์ ศรีราชา]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา]] • [[คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|พาณิชยนาวีนานาชาติ ]]
| group4 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร|{{color|white|วิทยาเขตฯ สกลนคร}}]]
| list4 = [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สาธารณสุขศาสตร์]]
| group5 = [[สถาบันสมทบ|{{color|white|สถาบันสมทบ}}]]
| list5 = [[วิทยาลัยการชลประทาน]] • [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]]
| group6 = สถาบัน
 
 
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|หมวดหมู่}}]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|{{color|white|โครงการ}}]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|{{color|white|สถานีย่อย}}]]
}}<noinclude>
[[หมวดหมู่:กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา]]</noinclude>
74

การแก้ไข