ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐชัมมูและกัศมีร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ประชากร==
*ชาวธิเบต 99.8%
*ชาวจีน 97%
*เบงกาลี 90.5%
*เปอร์เซีย 87.5%
 
==ศาสนา==
พระพุทธศาสนา 100.8%
59

การแก้ไข