ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟฟ้า"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
กำลังไฟฟ้าเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปให้[[วงจรไฟฟ้า]] มีหน่วย SI เป็นวัตต์ หรือหนึ่งจูลต่อวินาที
 
กำลังไฟฟ้า เหมือน[[กำลัง (ฟิสิกส์)|กำังกลกำลังเชิงกล]] เป็นอัตราของการทำ[[งาน (ไฟฟ้า)|งาน]]ที่วัดในหน่วย[[วัตต์]]และมีสัญญลักษณ์เป็นตัวอักษร ''P'' กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็นวัตต์ที่ผลิตขึ้นจากกระแสไฟฟ้า ''I'' ที่ประกอบด้วยประจุ Q คูลอมบ์ทุก ๆ ''t'' วินาทีไหลผ่าน[[ความต่างศักย์ไฟฟ้า]] ([[แรงดันไฟฟ้า]]) ความแตกต่างของ ''V'' จะเป็น
 
:<math>P = \text{work done per unit time} = \frac {QV}{t} = IV \,</math>
 
[[การผลิตไฟฟ้า]]มักจะทำโดย[[เครื่องกำเนิดไฟฟ้า]] แต่ก็สามารถผลิตขึ้นจากแหล่งเคมีอีกด้วยเช่นจาก[[แบตเตอรี]]หรือจากหลากหลายแหล่งที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้าโดยทั่วไปจะถูกส่งไปยังบ้านและธุรกิจโดย[[อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้า]] กระแสไฟฟ้ามักจะขายเป็นโดยกิโลวัตต์ชั่วโมง (3.6 MJ) ซึ่งเป็นผลคูณของกำลังเป็นกิโลวัตต์คูณด้วยเวลาของการทำงานเป็นชั่วโมง บริษัทไฟฟ้าจะวัดกำลังไฟโดยใช้[[มิเตอร์ไฟฟ้า]] ซึ่งจะเก็บการใช้งานโดยของพลังงานไฟฟ้าส่งมอบให้กับลูกค้า แตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ไฟฟ้าเป็นรูปแบบ[[เอนโทรปี]]ที่ต่ำของพลังงานและสามารถถุกถูกแปลงให้เป็นการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบอื่นของพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง<ref>Environmental Physics By Clare Smith 2001</ref>
 
=== อิเล็กทรอนิกส์ ===
2,628

การแก้ไข