ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทสเกเลตัน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ระบบของโปรคาริโอต ==
ในเซลล์โพรแคริโอตมีระบบเส้นใยภายในเซลล์ต่างจากยูแคริโอต หน่วยย่อยของเส้นใยในแบคทีเรียเป็นโปรตีนที่คล้ายแอกทิน เช่นเส้นใยของ โปรตีนเอ็มอาร์อีบี (MreB protein)มีบทบาทในการกำหนดรูปร่างของเซลล์ การกำหนดขั้วของเซลล์ และการแยกตัวของสารพันธุกรรมระหว่างการแบ่งเซลล์ โปรตีนพีเออาร์เอ (ParA protein) เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวขององค์ประกอบในเซลล์ โปรตีนที่คล้ายทูบูลิน เช่น โปรตีนเอฟทีเอสแซด (FtsZ protein) และโปรตีนที่คล้ายหน่วยย่อยของอินเตอร์มีเดียต ฟิลาเมนต์ เช่น เครสเซนทิน (Crescentin)<ref>Shih, Y., and Rothfield, L. 2006. The bacterial cytoskeleton. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 70, 729 – 754.</ref>นะ
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม