ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรงคอริออลิส"

หน้าใหม่: แรงโคริออริส (อังกฤษ: Coriolis) เป็นแรงเสมือนซึ่งเกิดจากการที่โลก...
(หน้าใหม่: แรงโคริออริส (อังกฤษ: Coriolis) เป็นแรงเสมือนซึ่งเกิดจากการที่โลก...)
(ไม่แตกต่าง)
807

การแก้ไข