ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมจินต์ ธรรมทัต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[มือปืน]] (ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล) ช่อง 3 ปี 2542
* [[เสน่ห์นางงิ้ว]] (ภราดร ศักดา) ช่อง 3 ปี 2542
*[[หงส์เหนือมังกร]] ช่อง 5 ปี2543 รับบทมิสเตอร์เคหว่อง
* ดาวคนละดวง ช่อง 7 ปี 2542
* ทอง 5 - รับบท พลเอกตุง (ฉลอง ภักดีวิจิตร) ช่อง 7 ปี 2544
ผู้ใช้นิรนาม