ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาฏิหาริย์ เดอะซีรีส์"

| align = "center"| 1||align="center"| 23 พฤษภาคม 2559‏ ||align="center"| รักแท้ ||align="center"| พ่อซื้อ/เทวดาประจำตัวของนุ๊ก<br>พ่อต้น (หน้ากากซีโร่)<br>น้ำ แม่ของนุ๊ก<br>ณัฐกรณ์ แสงโลหิต (นุ๊ก)<br>เอมอร<br>ยุทธ<br>ครูรัญญา<br>คมสันต์ งดงาม<br>เอก ||align="center"| [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]]<br>[[จตุรวิทย์ คชน่วม]]<br>[[ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ]]<br>[[ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์]]<br>รอระบุ<br>รอระบุ<br>รอระบุ<br>รอระบุ<br>รอระบุ
|-
| align = "center"| 2||align="center"| 24 พฤษภาคม 2559 ||align="center"| ถ้า ||align="center"|เทวดาประจำตัวของก้องภพ<br>ก้องภพ<br>พลอย<br>พ่อของก้องภพ<br>แม่ของก้องภพ<br>ริน<br>แช้คกี้<br>แหม่ม ||align="center"| [[สมชาย เข็มกลัด]]<br>[[สราวุฒิ มาตรทอง]]<br>[[นุชนารถ อุชุพงศธร]]<br>รอระบุ<br>รอระบุ<br>รอระบุ<br>รอระบุ
|-
| align = "center"| 3||align="center"| 2559 ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
ผู้ใช้นิรนาม