ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนักบุญเปโตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง]]
|director = ซิตเตอร์ ลำไพ เนื่องพลี
|director = ภคินีมารีอา กอแร็ตตี อาภาวดี นีลวัชระ
|song = มาร์ชนักบุญเปโตร
|color = เหลือง - แดง
1

การแก้ไข