ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มือปราบสายเดี่ยว"

* [[ณฐณพ ชื่นหิรัญ]] รับบท ร.ต.อ.ชนิน / ผู้กองชนิน
* [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]] รับบท ภูวัช
* [[ตฤณญา มอร์สัน]] รับบท พริม / พริมา / คิตตี้ (ตอนปลอมตัว)
* [[ชาเคอลีน มิ้นซ์]] รับบท อารตี / อาร์ท
* [[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]] รับบท เนย / แซนดี้ (ตอนปลอมตัว)
* [[การัญชิดา คุ้มสุวรรณ]] รับบท ศิริพร / จัสมิน (ตอนปลอมตัว)
* [[กิตติธัช ประดับ]] รับบท หมวดดอน
* [[เจสสิกา ภาสะพันธุ์]] รับบท จิดาภา / จีจี้
* [[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]] รับบท สุรวิชญ์
* [[อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล]] รับบท เดี่ยว
* [[สราวุฒิ พุ่มทอง]] รับบท จ่าดำ / แอส (ตอนปลอมตัว)
* [[ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ]] รับบท จ่าเข้ม
* [[เกศริน เอกธวัชกุล]] รับบท สดใส
ผู้ใช้นิรนาม