ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าชุงมก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สืบตำแหน่ง |
ก่อนหน้า= [[พระเจ้าชุงฮเย]] |
ตำแหน่ง=[[กษัตริย์ิแห่งโครยออ๋องแห่งโครยอ]]|
ราชวงศ์=ราชวงศ์โครยอ|
ปี=[[พ.ศ. 1887]] - [[พ.ศ. 1891]] |
ผู้ใช้นิรนาม