ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ตำบลขุนทะเล ===
# โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
# โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ (โรงเรียนดีประจำตำบลขุนทะเล)
# โรงเรียนราษฎร์บำรุง
# โรงเรียนวัดสอ
# โรงเรียนวัดใหม่ทอน
# โรงเรียนบ้านคดศอก
 
=== ตำบลลานสกา ===
ผู้ใช้นิรนาม