ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย
{{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย <!--ปรับปรุงกล่องข้อมูลส่วนแยกสำคัญใหม่ เนื่องจากทางแบ่งออกเป็นด้านเหนือ กับด้านใต้-->
|หมายเลข = 126
|ชื่อ = ทางหลวงหมายเลข 126
|ชื่ออื่น = ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก
|ป้ายทางหลวง = [[ไฟล์:Thai Highway-126.svg|100px]]
|แผนที่ =
|คำอธิบายแผนที่ =
|ความยาว-กม = 47.147
|สร้าง =
|วงแหวน = [[เทศบาลนครพิษณุโลก|เมืองพิษณุโลก]]
|ทิศทางจุดa = ตะวันตก
|ทิศทางจุดb = ใต้
|ต้นทาง = [[ไฟล์:Thai Highway-117.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|นครสวรรค์-พิษณุโลกทล.117]] ใน[[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]
|แยกสำคัญ =
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถนนถ.สิงหวัฒน์]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]][[จังหวัดพิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-11.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11|พิษณุโลก-เด่นชัยทล.11]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถนนถ.มิตรภาพ]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถนนถ.มิตรภาพ]] ที่ [[สี่แยกอินโดจีน]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-117.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|นครสวรรค์-พิษณุโลกทล.117]]ใน[[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]
|ปลายทาง = บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.1065 ใน [[อำเภอบางระกำ|อ.บางระกำ]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]
}}
 
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126''', หรือ '''ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก''' หรือ '''ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก''' เป็นเส้นทางคมนาคมรูปแบบถนนวงแหวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขต[[เทศบาลนครพิษณุโลก]] ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกมีทั้งหมด 2 ช่วง คือถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งไม่เชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แต่เดิมนั้น [[กรมทางหลวง]]ได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกเป็น[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]]
 
== รายละเอียดของเส้นทาง ==
== ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ==
=== ด้านทิศเหนือ ===
'''ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ''' มีจุดเริ่มต้นเริ่มที่ทางแยกตัดกับ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์ - พิษณุโลก)]] จากนั้นมุ่งหน้าทางทิศตะวันตก แล้วจึงโค้งมาทางทิศเหนือ ผ่าน[[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]] และ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]] ก่อนที่จะตัดกับ[[ถนนสิงหวัฒน์|ถนนสิงหวัฒน์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)]] แล้วตัดมาทางทิศตะวันออกผ่านสะพานข้าม[[แม่น้ำน่าน]] ผ่านสี่แยกบายพาส (ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086 ไป[[อำเภอพรหมพิราม]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]) ผ่านสะพานข้ามทางรถไฟ และแยกตัดกับ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)]] จากนั้นจึงวกมาบรรจบกับ[[ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)]] ที่หลักกิโลเมตรที่ 10 (ตามหลักกิโลเมตร ถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่ สามแยกซีพี
 
* มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
 
=== ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ ===
'''ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้''' มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกอินโดจีน (6 กิโลเมตรจากเมืองพิษณุโลก) จากนั้นมุ่งหน้าทางทิศใต้ แล้วจึงโค้งมาทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 (ถนนบึงพระ) ผ่าน[[วิทยาลัยเทคนิคสองแคว]] แล้วตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (ทางไป[[อำเภอบางกระทุ่ม]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]) ผ่านสะพานข้าม[[แม่น้ำน่าน]] ผ่านสี่แยกหนองอ้อ ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก]]) และสิ้นสุดโดยบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1065 (ทางไป[[อำเภอบางระกำ]] [[จังหวัดพิษณุโลก]])
 
ถนนวงแหวนส่วนนี้เป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร มีสะพานต่างระดับที่แยกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 (ถนนบึงพระ) โดยเป็นสะพานข้ามทางรถไฟด้วย นอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามแม่น้ำน่านอีกแห่ง
 
 
;สถานที่สำคัญ
* สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
* วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
<!--
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
-->
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://roadnet.doh.go.th/ ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง] กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
29,034

การแก้ไข