ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

{|class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 1em 1em;"
|-
|colspan="2" style="text-align:center;" width="300pt"|หน่วยอนุพันธ์ [[ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ|SI]] ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล <br>(โดยไม่เกี่ยวข้องกับ[[ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า]]หรือ[[ฟิสิกส์อุณหภาพ]])<br>ในหน่วยของ[[กิโลกรัม]] [[เมตร]] และ[[วินาที]]
(โดยไม่เกี่ยวข้องกับ[[ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า]]หรือ[[ฟิสิกส์อุณหภาพ]])
 
ในหน่วยของ[[กิโลกรัม]] [[เมตร]] และ[[วินาที]]
|-
|ตำแหน่ง||เมตร
|[[ค่านิจสปริง]] (Spring Constant)||กิโลกรัม·วินาที<sup>−2</sup>
|-
|width="200pt"|[[ความเข้มตกกระทบ]] (Irradiance) <br>และ [[ความเข้มของพลังงาน]] (Energy flux)||กิโลกรัม·วินาที<sup>−3</sup>
|-
|[[ความหนืดจลน์]] (Kinematic Viscosity)||เมตร<sup>2</sup>·วินาที<sup>−1</sup>
59

การแก้ไข