ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"

(ล)
| name = สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
| en-name = The National Broadcasting<br/>Services of Thailand
| logofile = RadioThailand Logo.png
| logosize = 130px
| logoalt =
| logoalt = ตราสัญลักษณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
| logo2 =
| launch = {{วันเกิด-อายุ|2473|2|25}}
19,438

การแก้ไข