ผลต่างระหว่างรุ่นของ "5 มิถุนายน"

* [[พ.ศ. 2522]] (ค.ศ. 1979) - [[สินิทธา บุญยศักดิ์]] นักแสดงหญิงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2532]] (ค.ศ. 1989)
** [[คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์]] นักแสดง นายแบบชายชาวไทย
** [[ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม]] นักร้อง
* [[พ.ศ. 2540]] (ค.ศ. 1997) - [[สุทัตตา อุดมศิลป์]] นักแสดงหญิงชาวไทย
ผู้ใช้นิรนาม