ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาธร ศรีกรานนท์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปัจจุบันภาธรเป็นนักดนตรีวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ที่มีอายุน้อยที่สุด เป็นนักประพันธ์ดนตรีอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการอำนวยการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอนุกรรมการในหลายคณะของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมและนราธิวาสราชนครินทร์ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมการรับเชิญ ตัดสินการประกวดดนตรีหลายแห่ง อาทิเช่น การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดวงดนตรีแจ๊สแห่งประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา และ การประกวดดนตรีสากลต่อต้านยาเสพติดใน[[โครงการโรงเรียนสีขาว]]
 
เป็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปนิเทศดนตรี [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม