ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | บุญยืน สมพงศ์
|-
| valign = "top" | 16. ชุมชนหลังสนามกีฬากลาง
| valign = "top" | รัตนา ขวัญพรหม
|-
| valign = "top" | ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
|-
| valign = "top" | 21. ชุมชนหน้าสนามกีฬากลาง
| valign = "top" | อุมาพร หนูเอียด
|-
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 13. ชุมชนหน้าโรงเรียน ญ.ว.หาดใหญ่วิทยาคม
| valign = "top" | นิยดา รัตนวิบูลย์
|-
ผู้ใช้นิรนาม