ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| คำขวัญ = วิทยาลัยนวัตกรรมความรู้<br>“College for Knowledge Workers’ Innovation”
| ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2546]]
| คณบดี = ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
| สี = [[สีรำข้าว]]
| ที่ตั้ง = [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| ศูนย์ = [http://www.kic.camt.info/ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้]
}}
 
'''วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' (College of Arts, Media and Technology) มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับเทียบเท่ากับคณะ
 
 
 
 
 
 
== ประวัติ ==
</span>
|-
| valign = "top" |1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[[ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ]]<br />
| valign = "top" |กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - กรกฎาคม พ.ศ. 2550<br />
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - กรกฎาคม พ.ศ. 2554<br />
|-
|-
| valign = "top" |2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[[ปิติพงษ์ ยอดมงคล ]]<br />
| valign = "top" |กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน<br />
 
ผู้ใช้นิรนาม