ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัวแล้งน้ำ"

เพิ่มขึ้น 219 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
| '''วันเวลาออกอากาศ''' || วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. || วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18.30 - 19.25 น. || วันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.20 น
|-
| '''ผู้จัดละคร''' || [[กันตนา]] || || [[บริษัท เพาเวอร์ไลน์ไอเดีย จำกัด]]
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || ธีระศักดิ์ พรหมเงิน || || จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
|-
| '''ผู้ขับร้องเพลงนำ''' || [[สมหวัง อนุศักดิ์เสถียร]]<br />[[ธนาภรณ์ รัตนเสน]]<br />[[เรนโบว์]] || || [[ชลาทิศ ตันติวุฒิ]]
|-
| '''บทการแสดง''' || วิลาสิณี || || ฐานวดี สถิตยุทธนการ
| หม่อมเลอสรร || [[เสกสรร ชัยเจริญ]] || [[ยุทธพิชัย ชาญเลขา]] || [[ศรัณยู วินัยพานิช]]
|-
| จัตตาฬีร์ || [[ธนาภรณ์ รัตนเสน]] || [[สายธาร นิยมการณ์]] || [[เมทัล สุขขาว]]
|-
| || [[อริชัย อรัญนารถ]] || ||
|-
| จิตพิสุทธิ์ || [[สมฤทัย กล่อมน้อย]] || [[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]] || [[เจสสิก้าสสิกา ภาสะพันธุ์]]
|-
| หม่อมเลอสรวง || [[สมประสงค์ สิงหลวัฒน์]] || || [[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]
|-
| เครือออน || [[ทัศนีย์ ชลหวรรณ]] || สุภาภรณ์ แสงทอง || [[อัฐมา ชีวนิชพันธ์]]
|-
| เสี่ยดิลก || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]] || || [[กฤตย์ อัทธเสรี]]
|-
| มนตรา || [[จามจุรี เชิดโฉม]] || [[สุธิตา เกตานนท์]] || [[สุคนธวา เกิดนิมิตร]]
|-
| เสกสรร || [[วทัญญู มุ่งหมาย]] || || [[ฐปนัท สัตยานุรักษ์]]
|-
| เพชรลดา || [[มณีรัตน์ วงศ์จิระศักดิ์]] || [[ประถมาภรณ์ รัตนภักดี]] || [[ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ]]
|-
| ม.ร.ว.หญิงปทุมมา / คุณท่าน / คุณหญิง || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] || บุศรา นฤมิตร || [[สุพรรษา เนื่องภิรมย์]]
|-
| แม่บ้าน || [[มารศรีณัฐนี อิศรางกูร ณ อยุธยาสิทธิสมาน]] || [[นภาพร หงสกุล]] || [[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]]
|-
| || [[สุมาลีมารศรี ชาญภูมิดลอิศรางกูร ณ อยุธยา]] || ||
|-
| || สุมาลี ชาญภูมิดล || ||
| || [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || ||
|-
| || [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || ||
| || [[ณัฐนี สิทธิสมาน]] || ||
|-
| || [[ทม วิศวชาติ]] || ||
|-
| || [[เทิดพร มโนไพบูรณ์]] || ||
|-
| || [[นฤมล นิลวรรณ]] || ||
|-
| || [[สมยศ เปรมอนันต์]] || ||
|-
| || [[อรุโณทัย จิตตรีขันธ์]] || ||
ผู้ใช้นิรนาม