ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังเทวะเวสม์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
อาคารย่อย ประกอบด้วยตึก 7 หลัง ออกแบบโดยเอมิลโย โจวันนี กอลโล (E.G. Gollo) สถาปนิกชาวอิตาเลียน ผู้ดูแลการก่อสร้าง[[พระที่นั่งอนันตสมาคม]]
* ตึกเรือนหม่อมพุก
* ตึกเรือนหม่อมลม้าย
* ตึกเรือนหม่อมปุ่น - (ปัจจุบัน ยังเป็นที่พำนักของทายาทราชสกุลเทวกุล)
* ตึกเรือนหม่อมจันทร์
* ตำหนักพระโอรสพระธิดา ประสูติแต่หม่อมพุก
* ตำหนักหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงษ์ - (ปัจจุบันขายให้ [[บัณฑูร ล่ำซำ|นายบัณฑูร ล่ำซำ]] ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานตาของหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงษ์ ไปสร้างใหม่ที่ "บ้านสามญาณ" ใกล้[[วัดญาณสังวราราม]] ตั้งชื่อว่า '''เรือนเทวะเวสม์''')
* เรือนแพริมน้ำ
 
ปัจจุบัน อาคารทั้ง 7 อาคาร มีจำนวน 5 อาคาร คือ ตำหนักใหญ่ เรือนแพริมน้ำ เรือนหม่อมลม้าย และเรือนหม่อมจันทร์ ตึกหม่อมปุ่น และเรือนแพริมน้ำ
 
หลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สิ้นพระชนม์เมื่อ [[พ.ศ. 2466]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]ได้ซื้อวังเทวะเวสม์จากทายาท และได้ใช้เป็นที่ตั้งกระทรวงตั้งแต่ [[พ.ศ. 2493]] เมื่อหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นและคับแคบ ประกอบกับ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]ซึ่งอยู่ที่[[วังบางขุนพรหม]]ติดกันทางทิศใต้ ต้องการขยับขยาย จึงได้มีการเจรจาแลกพื้นที่กัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ซื้อที่ดิน 400 ไร่ ในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งสร้างอาคารให้ แลกกับการเข้าไปเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดของวังเทวะเวสม์ เมื่อ [[พ.ศ. 2530]]
ผู้ใช้นิรนาม