ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังเทวะเวสม์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* เรือนแพ
 
ปัจจุบัน อาคารทั้ง 7 หลังอาคาร คงเหลือเพียงมีจำนวน 35 หลังอาคาร คือ ตึกตำหนักใหญ่ เรือนแพริมน้ำ เรือนหม่อมลม้าย ตึกและเรือนหม่อมจันทร์ ตึกหม่อมปุ่น และเรือนแพ
 
หลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สิ้นพระชนม์เมื่อ [[พ.ศ. 2466]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]ได้ซื้อวังเทวะเวสม์จากทายาท และได้ใช้เป็นที่ตั้งกระทรวงตั้งแต่ [[พ.ศ. 2493]] เมื่อหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นและคับแคบ ประกอบกับ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]ซึ่งอยู่ที่[[วังบางขุนพรหม]]ติดกันทางทิศใต้ ต้องการขยับขยาย จึงได้มีการเจรจาแลกพื้นที่กัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ซื้อที่ดิน 400 ไร่ ในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งสร้างอาคารให้ แลกกับการเข้าไปเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดของวังเทวะเวสม์ เมื่อ [[พ.ศ. 2530]]
ผู้ใช้นิรนาม