ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

# '''[[พระครูสิริจันโทภาส]]''' "หลวงพ่อแผน" อดีตเจ้าคณะตำบลทัพราช - โคคลาน และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูกัลยานวิธาน]]''' "หลวงพ่อชวน" ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย และเจ้าอาวาสวัดทัพเสด็จ บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์]]''' อดีตเจ้าคณะอำเภอตาพระยา และอดีตเจ้าอาวาสวัดตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูสถิตวรธรรมคุณ]]''' เจ้าคณะตำบลตาพระยา และเจ้าอาวาสวัดตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูสุวรรณพรหมคุณ]]''' เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย และเจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ผู้ใช้นิรนาม