ผลต่างระหว่างรุ่นของ "20 พฤษภาคม"

* [[พ.ศ. 2535]] (ค.ศ. 1992) - [[พฤษภาทมิฬ]]: [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ [[สุจินดา คราประยูร|พล.อ.สุจินดา คราประยูร]] และ[[จำลอง ศรีเมือง|พล.ต.จำลอง ศรีเมือง]] เข้าเฝ้าฯ รับพระราชดำรัส ซึ่งนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของ พล.อ.สุจินดา
* [[พ.ศ. 2545]] (ค.ศ. 2002) - [[ประเทศติมอร์-เลสเต]]ได้รับเอกราช หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของ[[ประเทศอินโดนีเซีย|อินโดนีเซีย]]
*[[พ.ศ. 2557]] (ค.ศ. 2014) - [[วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557]]: พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] ผู้บัญชาการทหารบก [[การประกาศกฎอัยการศึก 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557|ประกาศใช้กฎอัยการศึก]]
 
== วันเกิด ==
ผู้ใช้นิรนาม