ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน"

|-
| align="center"| [[แต่ปางก่อน]] ||align="center"|
{{hidden||<center>[[ยุกต์ ส่งไพศาล]]<br>[[วรรณรท สนธิไชย]]<br>[[เจษฎ์พิพัฒน้ำทิพย์ ติละพรพัฒน์จงรัชตวิบูลย์]]<br>[[ลัลณ์ลลินยุทธนา เตจะสา เวศซ์เปื้องกลาง]]<br>[[คีรติลัลณ์ลลิน มหาพฤกษ์พงศ์]]<br>[[จารุณีเตจะสา สุขสวัสดิ์เวศซ์]]
</center>}}
|-
ผู้ใช้นิรนาม