ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางมณโฑ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาว ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏนาง
 
ทีิคยเถทจ่ึดลมแคมลต่
== สวามีและโอรสธิดา ==
นางมณโฑเทวีเป็นมเหสีองค์ที่ ๑ ของท้าว[[ทศกัณฐ์]] มีบุตร ๓ คือ [[อินทรชิต]] ยุพราชกรุงลงกา [[นางสีดา]] มเหสีของพระราม และ[[ทศพิน]] ([[ไพนาสุริยวงศ์]]) กษัตริย์กรุงลงกาองค์ที่ ๕ นอกจากนี้จากการที่นางมณโฑเคยถูก[[พาลี]]ชิงไปจากทศกัณฐ์ ทำให้นางมีโอรสกับพาลีอีกหนึ่ง คือ [[องคต]]
 
== บทชมโฉม ==
155

การแก้ไข