ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาทิตย์"

(เก็บกวาด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
* อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ.พรหมชาติ ฉบับหลวง. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
* เทพย์ สาริกบุตร และคณะ.พรหมชาติ ฉบับราษฎร์. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Surya|พระอาทิตย์}}
 
{{เทวดา}}
{{ทิศ}}
 
[[หมวดหมู่:โหราศาสตร์|พระอาทิตย์]]
[[หมวดหมู่:เทวดานพเคราะห์|อาทิตย์]]
[[หมวดหมู่:สุริยเทพ]]
11

การแก้ไข