ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุรี วิจิตรวาทการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์}}
 
{{เกิดปี|2490}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม