ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดยาง (บางจาก)"

 
==ประวัติความเป็นมา==
'''วัดยางบางจาก''' สร้างขึ้นในสมัย[[รัชกาลที่ 3]] เมื่อ [[พ.ศ. 2383]] โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ [[พ.ศ. 2388]] โดยที่มาของชื่อวัด เนื่องจากที่หลังคาพระอุโบสถมักจะมี[[นกเกรียง]]มาเกาะอยู่เสมอ และในบริเวณวัดมีการปลูก[[ต้นยาง]] รวมทั้งด้านทิศใต้ของวัดติด[[คลองบางจาก]] จึงได้ชื่อว่า"วัดยางบางจาก"
 
==อาณาบริเวณวัด==
[[ไฟล์:Khlong-Bang-Chak.jpg|175px|thumbnail|คลองบางจาก]]
ผู้ใช้นิรนาม