ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมาณ ชันซื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สมรสกับนางอำพันศรี ชันซื่อ มีบุตร 3 คน คือ นพ.เอกเทศ พ.ต.ท.เอกพจน์และนางปรมา ชันซื่อ
 
'''ประวัติรับราชการตำแหน่งสำคัญ''' อาทิ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 ,ภาค 9 และ เป็นปลัด[[กระทรวงยุติธรรม]] สมัย[[วิกฤตตุลาการ]] ยุค[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]] (รสช.)ครองอำนาจ ก่อนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง[[ประธานศาลฎีกา]]ในปี 2535 - 2539 รวม 4 ปี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย[[ตุลาการ]] ริเริ่มหลักสูตรวิทยาลัยผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง หรือ บยส. และริเริ่มการเสนอต่ออายุ[[ข้าราชการ]]ตุลาการที่ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ให้ดำรงตำแหน่ง[[ผู้พิพากษา]]อาวุโสถึงอายุ 65 ปี
 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 '''"ประมาณ ชันซื่อ"''' ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ในวัย71ปี หลังเข้ารับการรักษาตัวที่ห้องไอซียู 8 ชั้น 9 โรงพยาบาล[[รามาธิบดี]] ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 50
ผู้ใช้นิรนาม