ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|website = {{URL|https://un.org/en/sc/}}
|parent =สหประชาชาติ
|structure = [[ภาพ:United Nations Security Council regional groups.svg|center|130px]] <br>
[[ไฟล์:United Nations Security Council regional groups.svg|180px|thumb|left|ประเทศสมาชิกไม่ถาวร {{legend|#0000ff|กลุ่มแอฟริกัน}}{{legend|#339900|กลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก}}{{legend|#cc0000|กลุ่มยุโรปตะวันออก}}{{legend|#cc3399|กลุ่มละตินอเมริกันอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC)}}{{legend|#cc9900|ยุโรปตะวันตกและกลุ่มอื่นๆ (WEOG)}}]]
|subsidiaries =
|footnotes =
 
=== สมาชิกไม่ถาวร ===
[[ไฟล์:United Nations Security Council regional groups.svg|180px|thumb|left|ประเทศสมาชิกไม่ถาวร {{legend|#0000ff|กลุ่มแอฟริกัน}}{{legend|#339900|กลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก}}{{legend|#cc0000|กลุ่มยุโรปตะวันออก}}{{legend|#cc3399|กลุ่มละตินอเมริกันและแคริบเบียน (GRULAC)}}{{legend|#cc9900|ยุโรปตะวันตกและกลุ่มอื่นๆ (WEOG)}}]]
 
การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC จะแบ่งตามกลุ่มภูมิภาค 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มแอฟริกา กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กลุ่มยุโรปตะวันออก (EES) และ กลุ่มยุโรปตะวันตกและประเทศอื่น (WEOG) โดยกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกได้รับการจัดสรรที่นั่ง 2 ที่ กลุ่มแอฟริกา 3 ที่ กลุ่ม GRULAC 2 ที่ กลุ่มยุโรปตะวันออก 1 ที่ และกลุ่ม WEOG 2 ที่
 
 
== ประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกถาวร ==
[[ไฟล์:G4 Nations.svg|thumb|260px|right|กลุ่ม[[จี4]]ซึ่งประกอบด้วย บราซิล, อินเดีย, เยอรมนี และ ญี่ปุ่น]][[ภาพ:Uniting for Consensus core.png|260px|thumb|ประเทศสมาชิกภายใต้ฉันทามติร่วม]]
กลุ่มจี4 ได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจากปัจจุบัน 15 ประเทศ เป็น 25 ประเทศ โดยให้เพิ่มสมาชิกถาวรหกประเทศ และสมาชิกไม่ถาวรสี่ประเทศ รวมทั้งจากเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ซึ่งทางด้านสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสได้ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกลุ่มจี4 ส่วนด้านสหรัฐอเมริกาก็เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งประเภทถาวรและไม่ถาวรในปริมาณจำกัด และต้องการให้มีการคัดเลือกสมาชิกถาวรใหม่โดยพิจารณาจากการเข้ามีส่วนร่วมในการรักษา สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และทางด้านรัสเซียและจีนก็ได้แสดงการสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคง แต่ต้องการให้เพิ่มจำนวนเพียงจำกัดและอย่างค่อยเป็นค่อยไป และขึ้นอยู่กับความเห็นชอบในวงกว้างที่สุดในหมู่บรรดาสมาชิกสหประชาชาติ
 
30,703

การแก้ไข