ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันนี อินฟันตีโน"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ |image = Gianni Infantino 2011.jpg |occupation = ประธาน ฟีฟ่า และ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ |image = Gianni Infantino 2011.jpg |occupation = ประธาน ฟีฟ่า และ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม