ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่ปูเปรี้ยว"

'''แม่ปูเปรี้ยว''' เป็นบทประพันธ์ของ [[นันทนา วีระชน]] ถูกสร้างเป็นละครแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกในปี [[พ.ศ. 2529]] สร้างโดย [[ดาราวิดีโอ]] นำแสดงโดย [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]] และ [[อรพรรณ พานทอง]] ออกอากาศทาง[[ช่อง 7]] ครั้งที่สองในปี [[พ.ศ. 2544]] สร้างโดย ชลลัมพี นำแสดงโดย [[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]] และ [[ชลธิชา นวมสุคนธ์]] ออกอากาศทาง[[ช่อง 3]] ครั้งที่สามในปี [[พ.ศ. 2555]] สร้างโดย บริษัท นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด นำแสดงโดย [[รังสิต ศิรนานนท์]] และ [[ทัศนียา การสมนุช]] ออกอากาศทาง [[ช่อง 7]]
 
 
== ละครโทรทัศน์ ==
=== ปี พ.ศ. 2544 ===
* [[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]] รับบท นนทพัทธ์ (นนท์)
* [[ชลธิชา นวมสุคนธ์]] รับบท ปริทรรศน์ (ปู)
* [[อนันต์ บุนนาค]] รับบท ผจญ
* [[สุธิตา เกตานนท์]] รับบท วันวิสา
 
=== ปี พ.ศ. 2555 ===
* บทโทรทัศน์ [[ปณธี]]
* กำกับการแสดง [[ชัยวุฒิ เทพวงษ์]]
* ผลิตโดย [[บริษัท นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
*[[รังสิต ศิรนานนท์]] รับบท นนทพัทธ์ หรือ นนท์
*[[ทัศนียา การสมนุช]] รับบท ปริทรรศน์ หรือ ปู
ผู้ใช้นิรนาม