ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริสรา กำธรเจริญ"

replace archive.today -> archive.is (domain archive.today blocked by onlinenic)
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 171.5.249.75 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย ZenithZealotry.ด้วย[[WP:iScr...)
(replace archive.today -> archive.is (domain archive.today blocked by onlinenic))
* [http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%9A ยิ่งดึก ข่าวยิ่งรบ] http://www.positioningmag.com/
* [http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E2%80%9D ถอดรหัส ครอบครัวข่าว สร้างขุมทองใน “เวลาเน่า”] http://www.positioningmag.com/
* [http://archive.todayis/qnFF4 ย่างก้าวที่งดงามของ อริสรา กำธรเจริญ] sakulthai.com
* [http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9530000033219 ครอบครัวเดียวกันของ "หมวย-อริสรา กำธรเจริญ"] manager.co.th
* [http://www.siamdara.com/hotnews/100430_06713.html แอน ทองประสม ซิวรางวัล ŝ ยอดกุลสตรีไทย"] siamdara.com
1,305

การแก้ไข