ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 5,291.2821 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2558]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558] เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557</ref>
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[พลตำรวจตรี]] ไกรบุญ ทรวดทรง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/299/1.PDF</ref>
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการบริหาร
|หัวหน้า2_ชื่อ = นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์ (รองผู้อำนวยการ)
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้อำนวยการ (รักษาการ)
|หัวหน้า3_ชื่อ = อมราภรณ์ สันติวงศ์
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = [[พันตำรวจโท]] ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = สมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า6_ชื่อ = พรรณทิพย์ โรจน์พิพัฒน์กุล
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า7_ชื่อ = ชลิดา ดินอุดม
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า8_ชื่อ = ไววุฒิ ดินอุดม
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า9_ชื่อ = วาสนา เตชะกิตติขจร
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม