ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า4_ชื่อ = อาระยา นันทโพธิเดช<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/263/6.PDF</ref>
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = นิพนธ์วรศาสน์ โชติบาลอภัยพงษ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ = วรศาสน์นพพล อภัยพงษ์ศรีสุข
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองปลัดหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
| หัวหน้า7_ชื่อ = นพพลบุญชอบ ศรีสุขสุทธมนัสวงษ์
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
| หัวหน้า8_ชื่อ = บุญชอบฉลอง สุทธมนัสวงษ์ของเดิม
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ผู้ตรวจราชการช่วยปลัดกระทรวง
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม