ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมเจ้าท่า"

เพิ่มขึ้น 162 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมชาย สุมนัสขจรกุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ)
| หัวหน้า3_ชื่อ = ณัฐ จับใจ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (ด้านความปลอดภัย)
| หัวหน้า4_ชื่อ = จิราภรณ์ จันทรศิริ
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (ด้านบริหาร)
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม