ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่วุ่นลุ้นแผนรัก"

* [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] รับบท นํ้าทิพย์ เชตวัตร
* [[อนุสรณ์ เตชะปัญญา]] รับบท พล.อ.ประภพ
* [[กรองทอง รัชตะวรรณ]] รับบท คุณหญิงรสริน
* [[นึกคิด บุญทอง]] รับบท สาโรจน์
* [[พชรพล ศุขอร่าม]] รับบท รุจน์
ผู้ใช้นิรนาม