ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่วุ่นลุ้นแผนรัก"

* [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]] รับบท ครรชิต
* [[คีตภัทร อันติมานนท์]] รับบท ลีน่า
* [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] รับบท นํ้าทิพย์ เชตวัตร
* [[อนุสรณ์ เตชะปัญญา]] รับบท พล.อ.ประภพ
* [[กรองทอง รัชตะวรรณ]] รับบท รสริน
* [[นึกคิด บุญทอง]] รับบท สาโรจน์
ผู้ใช้นิรนาม