ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที"

# อาคารประชาสัมพันธ์
# ศาลพระภูมิเจ้าที่
# สวนน้ำ บาอปลาบ่อปลา บ่อเต่า
# "พระศรีศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล" หรือ "หลวงพ่อคล่อง" พระพุทธรูปประจำโรงเรียน (ปางประธานพร)
# สนามกีฬา
ผู้ใช้นิรนาม