ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

 
==ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล==
          - *เทศบาลตำบลปากปวน
          - *โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน
          - *วัด ๑๐ แห่ง
          - *สวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี
*โรงเรียนบ้านปากปวน
 
 
 
==คำขวัญประจำตำบล==
          "ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม  นำประชาธิปไตย  พริกเสริมรายได้ดี  ๑๐๐ ปี สวนรุกขชาติ  
ผู้ใช้นิรนาม