ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดับเบิลยูดับเบิลยูอี แชมเปียนชิป"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ดับเบิลยูดับเบิลยูอี เวิลด์เฮฟวีเวทแชมเปียนชิพ
(โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน → ดับเบิลยูดับเบิลยูอี เวิลด์เฮฟวี่เวท แชมเปียนชิพ)
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ดับเบิลยูดับเบิลยูอี เวิลด์เฮฟวีเวทแชมเปียนชิพ)
#เปลี่ยนทาง [[ดับเบิลยูดับเบิลยูอี เวิลด์เฮฟวี่เฮฟวีเวท แชมเปียนชิพ]]
115,265

การแก้ไข